Av Steinar Brandslet, Gemini.
Når utviklingsland får store inntekter fra naturressurser, gir det muligheter, men også problemer. Kan økt åpenhet i forvaltningen bidra til å gjøre naturressurser til en velsignelse snarere enn en forbannelse? En ny, internasjonal undersøkelse vil gi svar.

– Verdifulle naturresurser gir høye inntekter. Men uten mottiltak gir det grobunn for rovdyrkapitalisme og politiske ledere som utnytter sine verv og deler ut pengene til sine egne tilhengere. Det fører til korrupsjon og forsøk på å få sugerør ned i statskassen, sier førsteamanuensis Päivi Lujala ved Geografisk institutt ved NTNU.

Fattige land kan være rike på naturressurser uten at inntektene fra dem nødvendigvis kommer innbyggere flest til gode. Kriger har vært startet og holdt i gang fordi ulike grupper ville kontrollere naturressurser som mineraler og skog, olje, gass eller edelstener. Les mer på Gemini.no

Foto: Shutterstock/guentermanaus