Av Steinar Brandslet, Gemini.
Når utviklingsland får store inntekter fra naturressurser, gir det muligheter, men også problemer. Kan økt åpenhet i forvaltningen bidra til å gjøre naturressurser til en velsignelse snarere enn en forbannelse? En ny, internasjonal undersøkelse vil gi svar. […]